Eexterveenschekanaal

 

Informatie en wetenswaardigheden over het dorp.

Eexterveenschekanaal

is met recht een lintdorp met een kleine uitwijk naar het Veenhof.

Rechts de platte grond van Gemeente AA en Hunze.

Het rood aangegeven gedeelte is Eexterveenschekanaal

Er staan 138 woningen
Ons dorp heeft een oppervlakte van 216 hectare land.

Het Grevelingskanaal loopt tussen het dorp door. Er zijn 3 bruggen en authentieke brugwachtershuisjes en een sluis met het voormalige sluiswachtershuis.

“Van Turfroute naar Toervaart"

Deze vaarroute van Zuid naar Noord is in 2008 open gesteld en loopt door ons dorp, het Grevelingskanaal. Zie ook: geschiedenis van Eexterveenschekanaal.

De boten die deze tocht willen maken treffen onderweg 20 klappen, draaien en tillen en ook zullen ze dan ook nog driemaal door een sluis of verlaat heen moeten. Zij worden dan begeleid door twee brug- en sluiswachters die de gehele weg de boten per bromfiets zullen vergezellen de diverse kunstwerken bedienen en zullen eventueel behulpzaam zijn bij het afmeren, zodat er nagenoeg non-stop doorgevaren kan worden. In het gehele vaarwater geldt een snelheid van ten hoogste 6 km/h. Onderweg zijn een aantal fraaie aanlegplaatsen.

Beeld bij Grevlingskanaal Eexterveenschekanaal
Gemaakt door Jef Depassé in 1985 Voorstellende Veenarbeiders.

Jef Depassé heeft gekozen voor de vormgeving van een in het veen werkende familie: vader die turf steekt, moeder die stapelt en zoon die de turf wegkruit met boven hem een toezichthoudende veenbaas. De figuren zijn uit gelaste messingplaten opgebouwd en staan op treden die zijn uitgehakt in de azobé-sokkel. De beeldengroep, inclusief sokkel is 2.20 m hoog. Verder heeft de kunstenaar een ontwerp gemaakt voor het bestratingpatroon om het beeld heen en de kleur bepaald voor de direct erachter gelegen brug. In maart 2013 werd dit beeld gestolen. Wij mogen ons gelukkig prijzen dat de Gemeente AA en Hunze weer opdracht wilde en kon geven aan de heer Jef Depassé om een evenbeeld te maken voor ons dorp. Op 25 april 2015 is het vernieuwde beeld weer onthult door de burgemeester, heer Eric van Oosterhout en de beeldhouder zelf.

De Semslinie: grens tussen Groningen en Drenthe

Langs provinciegrens tussen de provincie Groningen en Drenthe. Deze grens is ruim 40 km. lang en is in 1615 uitgezet door de landmeter Johan Sems.
De Semslinie in blauw getekend.
Ontleend aan: G. Mees, Historische atlas van Noord-Nederland, van de XVI eeuw tot op heden.
Kaart VI. Noord-Nederland in 1740 met de politieke veranderingen gedurende de 18e eeuw tot in 1795.
Met dit fossiel wordt de Semslinie kunstlijnroute aangegeven. Er staan langs de 40 km lange historische grens 8 kunstwerken.

 

Beeld Boog bij Semslinie (bij loksverloat)
Dit is gemaakt door Adriaan Rees uit Amsterdam

In ons dorp, Eexterveenschekanaal, ligt in een parkachtig bosje vlak bij de sluis, tussen de Semsstraat en de Kielsterachterweg, het kunstwerk 'boog' van de kunstenaar Adriaan Rees.

Boog ligt bijna bovenop de Semslinie, nog net in Drenthe. Adriaan Rees raakte tijdens het ontwerp van zijn beeld meer en meer door de plek geboeid. Vooral de nabije ligging van het kanaal met de oude schutsluis en zijn fraaie vorm spraken hem aan. Wat ook gold voor de wijde blik over de Veenkoloniale akkers met aan de horizon de bebouwing van Wildervank en Veendam. De veelheid aan impressies heeft een plaats gekregen in het kunstwerk van Rees.

Eigenlijk heeft hij een reconstructieplan gemaakt voor de plek, die sterk gedomineerd wordt door het bosje. Rees vond het parkbeeld dat het bosje kennelijk moest oproepen saai en nogal in zichzelf gekeerd. Zijn idee was om zijn opdracht te gebruiken om met een kunstwerk uitdrukking te geven aan dat wat hem in de plek zo aanspreekt en tegelijk het bosje op te knappen.

Het resultaat is een sterk samengesteld beeld, dat bestaat uit wijzigingen in de vorm en het beplantingssortiment van het bosje en door Rees toegevoegde kunstzinnige elementen, zoals een blauwe keramische monumentale boog en een daar doorheen lopende catwalk van hout. De boog symboliseert als een gestolde beweging in meerdere betekenissen het element water. Als boog opent het een verbinding. De verbinding met het vlakbij gelegen water. Het verwijst ook naar de beweging van het water in de sluis: Van laag naar hoog naar laag. De poortfunctie van de boog wordt verduidelijkt door de beloopbaarheid van de catwalk die de grens symboliseert. De grens wordt zo visueel en beloopbaar en door de uitvoering in hout ook nog eens hoorbaar.

Rees zegt hier verder over: "Het pad begint en eindigt plotseling, om aan te geven dat het slechts een fragment is van de totale Semslinie. Het suggereert de 'oneindigheid' van de grens. Het strakke houten pad ligt als een loper in het landschap". De grens moet genomen worden. Je moet er kunnen paraderen en flaneren, zien en gezien worden. De grens als ontmoetingsplek.

Langs de zuidzijde van de catwalk is gras ingezaaid, zodat je op de houten rand in de zon kunt zitten. Langs de noordzijde is over de hele lengte een brede strook vrij gehouden waarin schoolkinderen jaarlijks een kleurrijk zaadmengsel van één- en tweejarige bloemen kunnen inzaaien. Verder zijn ter weerszijden van de boog zes Japanse kersen geplant, die in het voorjaar kort maar hevig felroze bloesem dragen. Het kunstwerk zal zich duidelijker tonen als de strook in bloei staat en de bomen groter zijn. Het beeld blijft dus nog in de groei.

Eexterveenschekanaal is een vrij stil dorp.

Zonder auto ben je hier nergens. Er zijn geen winkels dus het is even rijden naar wat grotere dorpen of plaatsen. Een kroeg of kerk is ook nergens te bekennen. Daarom zijn we ook zo blij met ons dorpshuis De Kiep. Hier kunnen we terecht voor biljarten, kaarten, darten, indoor sporten, jeugd soos, creatief, handwerken, bingo, tai chi, line dance en spirituele bijeenkomsten. Er worden markten, live muziek avonden, honden uitlaat dagen, nationale feestdagen en buffetavonden georganiseerd. Waar u verder op de website meer over kunt lezen.

U begrijpt dat we blij zijn om, en ook nog eens zo een prachtig dorpshuis in het centrum van ons dorp te hebben. Wij nodigen iedereen uit om een kijkje te komen nemen. We hebben een gezellige bar en lekkere koffie en thee. Stil zitten doet de Vereniging van Dorpsbelangen Eexterveenschekanaal niet. Het gebouw blijft misschien wel hetzelfde maar groeit telkens weer vanwege de nieuwe ideeën die dan uitgevoerd kunnen worden.

 

De Kiep functies:

  • Disco / Soos zaal
  • Vergaderruimte
  • Tentoonstellingsruimte

Social media:

facebook De Kiep

Dorpshuis De Kiep

Adres:

Dorpshuis De Kiep
Semsstraat 95
9659 PL
Eexterveenschekanaal